25 thoughts on “Family History (2019)”

  1. Mas lalo kong na-appeciate yung beauty of life. Tama si Alex, hinding-hindi magiging tama ang mali kung mali din naman ang solusyon na gagawin pero magiging tama ang mali kung tama ang solusyon na gagawin.

Leave a Reply